Anty Covid-19

Drogi Widzu!

Dokładamy wszelkich starań, by podczas koncertów i wydarzeń wchodzących w skład Festiwalu 7xGospel, każdy uczestnik czuł się maksymalnie bezpiecznie. Szkolimy pracowników i wolontariuszy zgodnie z wszelkimi aktualnymi zaleceniami Sanepidu. Stosujemy obowiązujące zasady i ograniczenia: https://www.gov.pl/web/koronawirus.

Zasady organizacji Festiwalu 7xGospel
w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19

Zasady ogólne
  1. Wszystkie osoby przebywające na terenie, na którym odbywają się wydarzenia Festiwalu są zobowiązani do noszenia maseczek ochronnych lub przyłbic. 
  2. Wszyscy przebywający w budynkach, w których odbywają się wydarzenia Festiwalu są zobowiązani do częstego mycia i dezynfekowania rąk środkami odkażającymi. Przed wejściem do pomieszczenia każdy ma obowiązek zdezynfekowania rąk. Środki odkażające udostępnione są przez organizatora Festiwalu. 
  3. Wszystkim przebywającym w miejscach wydarzeń Festiwalu zaleca się zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego wynoszącego 1,5 metra. 
  4. Osoby, które nie zarejestrowały się na wydarzenie, są zobowiązane do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia w formie papierowej w momencie zakupu biletu w punkcie informacyjnym.
Organizacja pracy
  1. Podczas każdego wydarzenia w miejscu jego organizacji jest obecna osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo imprezy w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19. Wszyscy uczestnicy imprezy oraz wolontariusze są zobowiązani do stosowania się do jej zaleceń.
  2. Wolontariusze i organizatorzy są zobowiązani do noszenia maseczek lub przyłbic a w przypadku pracy w punkcie informacyjnym, do zachowania odstępu minimum 1,5 metra pomiędzy stanowiskami pracy. 
  3. Wolontariusze i organizatorzy są zobowiązani do regularnego dezynfekowania powierzchni w recepcji. 
  4. W miejscach odbywania się wydarzeń Festiwalu wyznaczone są ciągi komunikacyjne, w taki sposób, by ograniczyć gromadzenie się dużych grup w jednym miejscu. 
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2
  1. Uczestnik Festiwalu zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora – telefonicznie, pod numerem 609 413 202 lub 733 403 033 – o podejrzeniu zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 
  2. Organizator po otrzymaniu takiej informacji niezwłocznie podejmie działania ograniczające potencjalne ryzyko zakażenia uczestników imprezy, wolontariuszy i organizatorów.

W tym roku zarówno podczas 22. Warsztatów Gospel w Krakowie jak i Koncertu Finałowego chór wypełni całą podłogę hali Kärcher Cracovia. Ustawienie przyjmie formę eliptyczną ze scenicznym podestem dla dyrygenta na środku hali. Dyrygent będzie widoczny z każdego punktu hali. Miejsca do zajęcia podczas warsztatów wyznaczą rozłożone krzesła. Po zajęciu miejsca możliwe będzie ściągnięcie maski. Podczas przemieszczania się po hali wszystkich uczestników prosimy o zakrywanie nosa i ust (maski, przyłbice). Koncert Finałowy odbędzie się w takim samym ustawieniu, ale bez krzeseł.