Artyści

Artyści zaproszeni do udziału w 16. edycji Festiwalu 7xGospel to instruktorzy, dyrygenci, muzycy i wokaliści o wybitnych umiejętnościach, charyzmie i wieloletnim doświadczeniu. Wierzymy, że dzięki ich talentom i osobowościom festiwalowe wydarzenia będą naprawdę niezapomniane.

Dathan Thigpen

Dathan Thigpen – (USA) zwycięzca 8. sezonu “Sunday Best: All Stars” stacji BET. Dathan powrócił, do programu w 2015 r. po tym, jak po raz pierwszy zrobił tam niezatarte wrażenie w trzecim sezonie, w 2010 roku. Piosenkarz/aktor z Atlanty pochodzi z Jackson w stanie Mississippi, gdzie doskonalił swoje umiejętności muzyczne jako część legendarnego Mississippi Mass Choir. Występował także na albumach John’a P. Kee, Mississippi Mass Choir i Mississippi Children’s Choir. W 2007 r. Dathan pojawił się na kompilacji „Wedding Songs” w remake’u „All My Life” K-Ci & JoJo. Utalentowany aktor, Dathan pojawił się w przebojowym serialu Tylera Perry’ego „The Have & The Have Nots” w OWN Network Oprah Winfrey. Zagrał także w teatralnej produkcji Perry’ego „Madea’s Neighbors From Hell”. Oprócz pracy z Perrym, artysta z Atlanty zagrał w innych produkcjach teatralnych i musicalach, między innymi w „Co Bóg złączył” i “Czarne Pochodzenie”. Dathan wystąpił z chórem śpiewającym „Spirit” z Beyoncé w „Black Is King” Disney’a, a ostatnio można go usłyszeć śpiewającego w „Sunday Service Choir”, w najnowszym projekcie Kanye West’a „Donda”.

Dathan Thigpen – (USA) winner of the 8th season of “Sunday Best: All Stars” BET. Dathan returned to win the hit competition series in 2015 after first making an indelible impression on the 3rd season of “Sunday Best” in 2010. The singer/actor based in Atlanta is a native of Jackson, Mississippi, where he honed his skills in music as part of the legendary Mississippi Mass Choir. He has also been featured in albums by John P. Kee, Mississippi Mass Choir and the Mississippi Children’s Choir. In 2007, Dathan was featured in the compilation “Wedding Songs,” in a remake of “All My Life” K-Ci & JoJo. A talented actor, Dathan has appeared in Tyler Perry’s hit series “The Have & The Have Nots” on Oprah Winfrey’s OWN Network. He also starred in Perry’s theatrical production “Madea’s Neighbors From Hell”. In addition to his work with Perry, the entertainer based Atlanta has starred in other theater productions and musicals, among them “What God Joined Together” and “Black Nativity”. Dathan was featured with the choir singing “Spirit” with Beyoncé on Disney’s “Black Is King” and can recently be found singing in the “Sunday Service Choir” on Kanye West’s latest project, “Donda”.

Wayne Ellington

Wayne Ellington – (UK) od wielu dyryguje chórem The Manchester Sing Out Choir, którego jest założycielem. Duża część jego pracy jest związana z prowadzeniem festiwali i warsztatów gospel w Europie. Wayne współpracował z takimi artystami jak: Blur, Tom Jones i Gloria Gaynor, a także z jednym z najsłynniejszych chórów gospel – London Community Gospel Choir. Często gości w Krakowie gdyż jest jednym z ulubionych instruktorów szkolących polskich wokalistów gospel. W kwietniu 2014 roku wystąpił w naszym mieście podczas koncertu z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Jego talent doceniła m.in. telewizja BBC w programie Songs of Praise. W 2018 r. wraz z chórem The Kingdom Choir zaśpiewał na królewskim ślubie księcia Harrego i Meghan Markle. Podczas pracy nad głosem Wayne koncentruje się na wyłączeniu zahamowań mentalnych i emocjonalnych utrudniających swobodną ekspresję, budowaniu pewności siebie u śpiewającego, poszukiwaniu prawdziwego i niepowtarzalnego głosu studenta i w tym wszystkim dzieli się całą swoją wiedzą i umiejętnościami. Wypracował szereg programów nauczania dedykowanych różnym odbiorcom: soliści i lead wokaliści, wokaliści “chórkowi”, chóry pop i gospel, profesjonaliści i absolutni początkujący. 

Wayne Ellington – (UK) for many years he has been conducting The Manchester Sing Out Choir, of which he is the founder. Much of his work is related to running gospel festivals and workshops in Europe. Wayne has collaborated with artists such as Blur, Tom Jones and Gloria Gaynor, as well as with one of the most famous gospel choirs – the London Community Gospel Choir. He often visits Krakow because he is one of the favorite instructors training Polish gospel singers. In April 2014, he performed in our city during a concert on the occasion of the canonization of John Paul II. His talent was appreciated by, among others, BBC TV in the Songs of Praise program. In 2018, he sang with The Kingdom Choir at the royal wedding of Prince Harry and Meghan Markle. While working on the voice, Wayne focuses on turning off the mental and emotional inhibitions that hinder free expression, building self-confidence in the singer, searching for student’s real and unique voice, and in all of this, he shares all his knowledge and skills. He has developed a number of curricula dedicated to various audiences: soloists and lead singers, choir singers, pop and gospel choirs, professionals and absolute beginners.

Michał Matuszewski

Michał Matuszewski – wokalista (tenor, kontratenor), pianista i akordeonista, muzykoterapeuta. Finalista programu “Must Be The Music. Tylko muzyka” oraz uczestnik “The Voice of Poland”. Inspiruje się muzyką etniczną różnych regionów świata (worldmusic). Wydał album ETNOTERAPIA – Muzyka Duszy. Były wokalista w zespole NiemaGotu oraz Kraków Gospel Choir.

Michał Matuszewski – vocalis (tenor, countertenor), pianist and accordionist, music therapist. The finalist of “Must Be The Music” TV show and a participant in “The Voice of Poland”. He is inspired by ethnic music of various regions of the world (worldmusic). He released album “ETNOTERAPIA – Music of the Soul”. Former vocalist of NiemaGotu band and Krakow Gospel Choir.

Gabi Gąsior

Gabi Gąsior – dyrygentka, wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd polskiej sceny muzyki gospel, związana z tą muzyką od 2000 r. Występowała z takimi twórcami jak: Ewa Uryga, Marek Bałata, Grażyna Łobaszewska, Ruth Waldron, Junior Robinson, David Daniel i wielu innych. Uczestniczyła w wielu warsztatach gospel, w tym w krakowskich, które wzbogacała swoim solowym śpiewem. W roku 2003 została laureatką Nagrody Głównej oraz Nagrody Specjalnej za „szczególną wrażliwość wykonania utworów” podczas 2nd Opole Gospel Festival w Opolu. W roku 2005 ukończyła z wyróżnieniem Szkołę Muzyczną w klasie saksofonu, a w 2010 ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Katowicach, w klasie wokalistyki jazzowej. Nagrywała z chórem The People’s Christian Fellowship Choir (Londyn). W 2014 r., wraz z zespołem HolyNoiz, nagrała autorski album „Bez Ciebie nie ma mnie”. W 2016 r., razem z Adamem Sztabą, przygotowała i dyrygowała 300-osobowym chórem Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Gabi Gąsior conductor, vocalist, composer and songwriter. One of the most well-known stars of the Polish gospel music since 2000. She has performed with Ewa Uryga, Marek Bałata, Grażyna Łobaszewska, Ruth Waldron, Junior Robinson, David Daniel and many others. She has participated in many gospel music workshops, including the ones organised in Krakow, which she enriched with her solos. In 2003, she won the Main Prize and Special Prize for “exquisite sensitivity” in the  2nd Opole Gospel Festival. In 2005, she graduated  from Music School in saxophone class and in 2010 she graduated with honours from Academy of Music in Katowice, jazz vocal class. She had the opportunity to record with The People’s Christian Fellowship Choir from London. In 2014, together with the band HolyNoiz she released an album titled “Bez Ciebie nie ma mnie” (There is no I without You). In 2016 in Cracow,  together with Adam Sztaba she prepared and conducted World Youth Day Choir consisting of 300 members.

liderzy uwielbienia

liderzy uwielbienia – to grupa wokalistów i muzyków krakowskiego środowiska muzyki gospel, a także krakowskich wspólnot i kościołów. Są liderami lub członkami grup uwielbieniowych, wokalistami, pedagogami śpiewu, członkami chórów i zespołów gospel. Od lat tworzą Wieczór Uwielbienia podczas Festiwalu 7xGospel, świadomie stanowiąc “mieszankę” odmiennych muzycznych i uwielbieniowych dróg, by świadczyć, że Duch Święty kocha jedność w różnorodności, dzielą się swoją pasją do uwielbienia Tego, Który cudownie każdego stworzył i obdarował hojnie, także darem muzyki i wszelkiego dźwięku! W skład zespołu wchodzą wokaliści: Rhonda Adams, Kasia Blat, Bartek Chochół, Marcelina Gawron, Magdalena Masiejczyk, Anna Olczyk, Agnieszka Pająk, Iwona Pająk, Jasiu Piwowarczyk, Joanna Rębisz-Chochół oraz instrumentaliści: Pawel Seweryn i Mateusz Madej.

worship leaders – is a group of singers and musicians from the Krakow gospel music community, as well as Krakow communities and churches. They are worship leaders or members, singers, singing educators, and members of choirs and gospel bands. For years, they have been creating the Worship Night during the 7xGospel Festival, consciously constituting a “mixture” of different musical and worship paths to testify that the Holy Spirit loves unity in diversity, they share their passion for worshiping the One Who miraculously created everyone and gave generously, also the gift of music and all the sound! The group consists of vocalists: Rhonda Adams, Kasia Blat, Bartek Chochół, Marcelina Gawron, Magdalena Masiejczyk, Anna Olczyk, Agnieszka Pająk, Iwona Pająk, Jasiu Piwowarczyk, Joanna Rębisz-Chochół and instrumentalists: Pawel Seweryn and Mateusz Madej.

Szymon Markiewicz

Szymon Markiewicz – dyrygent, pianista, kompozytor, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, w latach 2007-09 kształcił się także w Berklee Collage of Music w USA. Współtworzył wiele projektów muzycznych w Polsce, Europie oraz w USA. W latach 2005-10 dyrektor muzyczny i dyrygent Kraków Gospel Choir. Koncertował w Polsce, Danii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych współtworząc koncerty z chórami i artystami z Polski, Wielkiej Brytanii, Danii, Łotwy oraz Stanów Zjednoczonych.

Szymon Markiewicz – conductor, pianist, composer, graduate of the Academy of Music in Krakow, in 2007-09 he also studied at the Berklee Collage of Music in the USA. He co-created many music projects in Poland, Europe and the USA. In 2005-10, music director and conductor of the Krakow Gospel Choir. He has performed in Poland, Denmark, Germany and the United States, co-creating concerts with choirs and artists from Poland, Great Britain, Denmark, Latvia and the United States.

Łukasz Giergiel

Łukasz Giergiel – absolwent Szkoły Muzycznej I st. w Myślenicach w klasie prof. Beaty Wilewskiej, a także Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w klasie perkusji jazzowej i instrumentów perkusyjnych pod kierunkiem dr Łukasza Żyty. Występował m.in. z Robertem Cudzichem, Nikolą Kołodziejczykiem, Agnieszką Kiepuszewską. Brał udział w takich projektach muzycznych jak Cashmere, PDF, Gospel City, Warsztaty Gospel w Busku Zdroju. Na stałe współpracuje też z: Soul’n’Voices, Joyful Voice oraz Kraków Gospel Choir.

Łukasz Giergiel – a graduate of the Primary Music School in Myślenice in the class of prof. Beata Wilewska, as well as the Academy of Music in Krakow at the Faculty of Jazz and Popular Music in the class of jazz percussion and percussion instruments under the supervision of dr Łukasz Żyta. He has performed with Robert Cudzich, Nikola Kołodziejczyk, Agnieszka Kiepuszewska. He took part in such music projects as Cashmere, PDF, Gospel City, Gospel Workshop in Busko Zdrój. He also permanently plays with: Soul’n’Voices, Joyful Voice and Kraków Gospel Choir.

Mateusz Madej

Mateusz Madej – producent, gitarzysta, klawiszowiec i wokalista. Absolwent Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bielsku-Białej oraz krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Obecnie programista i członek kolektywu muzycznego Wynik Współpracy.

Mateusz Madej – producer, guitarist, keyboardist and vocalist. A graduate of the State Secondary Music School in Bielsko-Biała and the AGH University of Science and Technology in Kraków. Currently a programmer and a member of the music collective Result of Collaboration.

Paweł Seweryn

Paweł Seweryn – pianista, absolwent Szkoły Muzycznej im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie w klasie fortepianu, entuzjasta organów Hammonda. Na stałe współpracuje z najstarszym krakowskim chórem gospel: Kraków Gospel Choir (od 2000 r.) a także : Grodzka Gospel, DeocentriCity, Soul’n’Voices, Play&Pray i Szkółka TGD. Koncertuje w kraju i za granicą (Dania, Niemcy, USA, Walia, Belgia, Wielka Brytania), bierze udział w nagrywaniu płyt (Kraków Gospel Choir „Yes, I know Jesus”, „All because of Jesus”, DeocentriCity „Live at five”). Współpracuje z muzykami i wokalistami z całego świata takimi jak: Collin Vassel, Wayne Ellington, Trey McLaughlin, Ruth Waldron, Jnr Robinson, Peter Francis, Gerald T. Smith, Myron Butler, Karen Gibson, Colin Williams, Dathan Thigpen, Tomasz Żółtko, Krzysztof Szczypuła, Beata Bednarz, Piotr Nazaruk, Adam Kosewski, TGD i wielu innych. Od wielu lat współtworzy oprawę muzyczną Festiwalu 7xGospel w Krakowie.

Paweł Seweryn – pianist, graduate of Bronisław Rutkowski’s Music School in Krakow in the piano class, an enthusiast of Hammond organ. He permanently cooperates with the oldest gospel choir in Krakow: Krakow Gospel Choir (since 2000) as well as: Grodzka Gospel, DeocentriCity, Soul’n’Voices, Play&Pray and the TGD nursery. He gives concerts in Poland and abroad (Denmark, Germany, USA, Wales, Belgium, Great Britain), takes part in recording albums (Krakow Gospel Choir “Yes, I know Jesus”, “All because of Jesus”, DeocentriCity “Live at five”). He collaborates with musicians and vocalists from around the world such as: Collin Vassel, Wayne Ellington, Trey McLaughlin, Ruth Waldron, Jnr Robinson, Peter Francis, Gerald T. Smith, Myron Butler, Karen Gibson, Colin Williams, Dathan Thigpen, Tomasz Żółtko, Krzysztof Szczypuła, Beata Bednarz, Piotr Nazaruk, Adam Kosewski, TGD and many others. For many years, he has been contributing to the musical setting of the 7xGospel Festival in Krakow.

Marcin Chatys

Marcin Chatys – absolwent Akademii Muzycznej im Karola Szymanowskiego w Katowicach na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa ze specjalnością gitara basowa, podwójny absolwent Krakowskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej na kierunkach gitara basowa oraz kontrabas, student Instytutu Muzyki w Rzeszowie na kierunku kontrabas.

Marcin Chatys – a graduate of the Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice in the field of Jazz and Stage Music with a specialization in bass guitar, a double graduate of the Krakow School of Jazz and Popular Music in the fields of bass guitar and double bass, student of the Institute of Music in Rzeszów in the field of double bass.